EXCELLENCE

Excelentnosť na cestách

“T Excellence” je spôsob myslenia, ktorý nás robí konkurencieschopnými na trhu, čím pre našich klientov vytvárame pridanú hodnotu. V zmysle našej filozofie budujeme naše vedomosti rôznymi metódami a na rôznych miestach.

Prehrávani

R+D+i

Najnižšia hmotnosť na trhu

Najdôležitejším kritériom pre našich klientov je hmotnosť vozidla a v tejto oblasti TISVOL zastáva popredné miesto! S prihliadnutím na uvedené očakávanie venuje naša firma výrobe vozidiel s nižšou váhou a s dlhšou životnosťou zvýšenú pozornosť. Pre ilustráciu niekoľko prípadov:

- 25m3 vozidlo od 4550kg.
- 40m3 vozidlo od 4990kg
- 55m3 vozidlo od 5590kg

Európsky patent na návesy COROA

Model COROA je našim prémiovým produktom, ktorý vyrábame od roku 2013. COROA je najvhodnejším prostriedkom na prepravu poľnohospodárskych produktov. Výrobok získal patent vďaka svojmu jedinečnému spôsobu vytvorenia.

Spolupráca s vysokoškolskými inštitúciami

Realizujeme dlhodobú spoluprácu s univerzitou vo Valencii, prebieha spoločná optimalizácia materiálov použitých na výrobu našich vozidiel.

Podvozok z 2 častí – DS1

Podvozkový rám hlavného nosníka pozostáva z dvoch častí s jediným zváraním po dĺžke. Toto unikátne tvarovanie vytvoril tím našich inžinierov v spolupráci so svetoznámou firmou Alusuisse, ktorá sa špecializuje na hliníkové profily.

Pri spojení náprav a krížových nosníkov dlhodobú životnosť našich produktov zaručujú posilnené výstuže.

Vlastná zlievacia forma

Nadväzujúc na očakávania našich partnerov sme vytvorili špecifické zlievacie formy bočných panelov. V našej ponuke figuruje viac ako 50 druhov rôznych panelov.

Výrobná technológia

Automatické zváranie s CNC technológiou

Na výrobných linkách firmy TISVOL 85% zvárania prebieha na automatických zváracích prístrojoch, čo nám zaručuje vysokú kvalitu a dodržanie výrobných termínov. Park zváracích prístrojov pozostáva z robotov s 3 a 5 hriadeľmi a využíva najmodernejšiu technológiu CNC.

Kontrolná činnosť, proces dokumentovania

K výrobným procesom sme vytvorili nový spôsob objednávok, čo umožňuje zdokumentovanie a synchronizáciu súčiastok a materiálov použitých dodávateľmi. Týmto spôsobom je možné hocikedy kontrolovať kvalitu i frakciovane na jednotlivé produkty.

Proces leštenia s vysokou kvalitou

S použitím dvojkomponentných polyuretánových materiálov a s dodržaním špeciálnej technológie dosahujeme 95%-nú lesklosť.

Tým, že leštenie podvozku a nadstavby realizujeme oddelene, dokážeme ošetriť i najmenšie, skryté časti.

Vrstva laku – s hrúbkou 85 mikronov – je unikátna na trhu.

Po ukončení leštenia hrúbku a lesklosť vrstvy laku kontrolujú kompetentní pracovníci.

Stratégia dodávateľov

Dôležitou súčasťou úspešného finálneho produktu je správna voľba dodávateľov. Kritériami pre voľbu našich dodávateľských partnerov sú spoľahlivosť, kvalita, dlhšia životnosť, skúsenosť, medzinárodné pôsobenie a prestíž.

Individuálne dodanie

Všetky návesy vyrobené v dohodnutom výrobnom termíne, prechádzajú dôkladnou kontrolou, a sú prispôsobené ťahaču. Nalepené informačné nálepky sú vyhotovené v jazyku, ktorý uvádza objednávateľ. Pri odovzdaní vozidla je produkt pripravený na uvedenie do prevádzky.

Zároveň klient prevezme všetky doklady, ktoré slúžia na uvádzanie vozidla do prevádzky v krajinách Európy a oboznámi sa s užívateľskou príručkou.

Udržateľnosť

O našej angažovanosti v oblasti obnoviteľných zdrojov energie svedčí aj sústava solárnych batérií, nachádzajúca sa na našej budove. Pomocou tejto solárnej sústavy dokážeme vyprodukovať mesačne 90.000-120.000kWh energie. Z tohto množstva by bolo možné zásobovať energiou takmer 370 bytových jednotiek.

Klavita

Kontrola kvality v 52 bodoch

Pred odovzdaním vozidla do užívania zamestnanci kontroly skontrolujú produkt. V súlade s výrobným listom vykonajú kontrolu všeobecných špecifík, zabudovaných súčiastok, mazacích bodov, tesnenie dverí, nepriepustnosť pneumatík, zvary a fungovanie plachty.

Základný materiál najvyššej kvality

Naša spoločnosť používa hliníkové materiály najvyššej kvality. K základnému materiálu pridávame silu a estetiku – takto dokážeme byť unikátni na všetkých úrovniach. Materiály, ktoré používame pri výrobe, oplývajú vynikajúcimi vlastnosťami a ponúkajú nekonečné možnosti.

V súlade s predpismi

Všetky naše výrobky zodpovedajú európskym normám a predpisom, sú v súlade s európskymi smernicami.

Životnosť

Jedným z najdôležitejších vlastností našich produktov je ich životnosť, aby naše vozidlá počas ich prevádzky boli pre Vás naozaj finančne rentabilné.

Dlhá, spoľahlivá životnosť, aby čas venovaný oprave bol čo najkratší.

Záruka tesnenia

Na žiadosť klientov vydávame certifikát záruky tesnenia, pretože zatváranie dverí a tesnenie rohov nadstavby plne zodpovedajú tejto požiadavke.

Test korózie

Po preskúmaní kvality procesu farbenia a stretnutí jednotlivých vrstiev, sme so slaným roztokom (UNE-EN ISO 9227) absolvovali test na zistenie tuhosti korózie na podvozku a nadstavbe (1000 hodín), s uspokojivými výsledkami na nefarbenom povrchu (UNE 48258-2-ISO 4628-2: 1982), a vynikajúcimi výsledkami na farbenom povrchu (UNE 48258-3, ISO 4628-3: 1982).

Individuálna výroba

Široká ponuka, voliteľné komponenty

V našom podniku sme vyrobili viac ako 10 000 vozidiel. Naše mnohoročné skúsenosti pri výrobe individuálnych vozidiel a možnosť veľkého výberu komponentov sú nenahraditeľné.

Odborník na trhu voľne sypkého tovaru

S viac ako 30 ročnými skúsenosťami, vďaka vzájomnej spolupráci s partnermi sme sa stali jedným z rozhodujúcich dodávateľov prepravcov sypkého tovaru v Európe.

Vozidlá na objednávku

Návesy vyrábame spoločne s našimi klientmi. Nemáme v profile výrobu štandardných vozidiel. Naše vozidlá svoj konečný vzhľad získajú po zadaní objednávky. Práve preto takmer všetky naše návesy sú rozdielne.