Menú productos

Posuvnou podlahou

Počas tejto krátkej doby sa k nám dostalo mnoho výborných referencií o našom produkte. K úspešnému zavedeniu výrobku na trh prispel značný rozvoj, inovatívne pokroky a vhodné materiály.

Kvalita
Odovzdanie vozidiel
R+D+i
Vytváranie hodnoty
Nízka hmotnosť

Kvalitný výrobok možno vyrobiť iba s primeranou spotrebou materiálu a najmodernejšou výrobnou technológiou

My pracujeme v najlepšom podniku, s najmodernejšími strojmi a najlepšími kolegami. Na zabezpečenie kontroly kvality sme vytvorili systém T Excelence, v zmysle ktorého konečný výrobok prechádza kontrolou kvality v 52 bodoch.

Odovzdanie vozidiel

Nepretržité investície smerujúce k rozvoju, spolupráca s technickými univerzitami, úzka spolupráca s najväčším európskym koncernom špecializovaným na hliník, so skupinou firmy Alusuisse.

R+D+i

Neustálé investice pro zlepšování, spolupráce s technickou univerzitou, silná vazba s největším evropským hliníkovým koncernem, která se nazývá Alusuisse.

Vysoký zisk

trvalú hodnotu našich vozidiel potvrdzuje skutočnosť, že na trhu s jazdenými vozidlami sa naše produkty vyskytujú iba výnimočne. Takéto vozidlá sa predávajú rýchlo a za vysokú cenu.

Návesy s najnižšou hmotnosťou na trhu.

Ľahké návesy “prinášajú” najviac pre klientov spoločnosti TISVOL. Naše vozidlá charakterizuje nízka vlastná váha a dlhá životnosť.