Budova rozvoja.

Areál výrobného podniku sa nachádza na 45.000 m3, z toho 20.000 m2 tvoria kryté haly, výrobné objekty, sklady a kancelárie. Vhodné miesto pre najmodernejšie technológie, k uspokojeniu požiadaviek trhu na najvyššej úrovni.

Cieľom našej činnosti je zabezpečiť plynulý rozvoj, vytvoriť spoluprácu s trhom a udržať rastovú kapacitu.

Náš vysokokvalifikovaný inžiniersky tím s priekopníckymi riešeniami dokázal vytvoriť prostriedky nevyhnutné pre efektívny výkon práce = neporaziteľný pomer ceny a hodnoty na súčasnom trhu.