Powierzchnia dla rozwoju.

Całkowita powierzchnia 45,000 m2 , z czego 20,000 na produkcję, magazyn, pomieszczenia na dostawy oraz biura. Doskonale skomunikowane pomieszczenia, wyposażone w najnowocześniejszą technologię odpowiadającą w czasie i jakości wahającym się potrzebom rynkowym.

Nasze zakłady produkcyjne są przeznaczone do promowania ciągłego doskonalenia i tworzenia synergii produkcyjnych, co urzeczywistnia się w optymalizacji zasobów i zrównoważonym wzroście naszej zdolności produkcyjnej.

Uzupełnienie o wysoko wykwalifikowaną kadrę i pionierskie systemy technologiczne tworzy w rezultacie dochodowe rozwiązania transportowe, które oferują najwyższą wydajność, z bezkonkurencyjną wartością dla uzyskiwanych środków pieniężnych na dzisiejszym rynku.