Zprávy

Automatické dvere nezapustené, vyhotovené z jedného materiálu

16 apríla, 2015

> Z jedného materiálu
> S tesniacou páskou alebo bez nej
> Odporúčame k výstavbe ciest: tesnenie v tomto prípade môže poškodiť prepravovaný náklad.