Volver a Noticias

Hydraulické otevírání

16 dubna, 2015

> Možnosti: automaticky jenom při začátku naklánění, nebo při otevření, zavření samostatným řízením.
> Doporučuje se při silničních prácí.