Dejiny nevyhnutné k vytváraniu budúcnosti.

Naša rodina už takmer 60 rokov intenzívne buduje svoju profesijnú kariéru. Veľkým úsilím a vytrvalou prácou, so zavedením technologických inovácií sa nám podarilo dosiahnuť uznanie profesie – v súčasnosti sme rozhodujúcimi účastníkmi prepravy sypkého tovaru na európskom trhu.

Kľúčom k úspechu je prispôsobenie sa požiadavkám trhu, spoznanie užívateľských nárokov, aplikovanie najľahších a najsilnejších materiálov a napokon vytvorenie dokonalého produktu. Jedine týmto spôsobom dokážeme pre našich klientov vytvárať zisk a hodnotu.

Talleres isidoro
1956

Isidoro Martinez Gandia prevezme vedenie zámočníctva svojho otca (Ceferino Martinez). Isidoro prebuduje prevádzku a začne sa venovať výrobe poľnohospodárskych a cestných stavebných strojov. Prevádzka v tom čase funguje pod názvom “Isidoro Talleres”.

1960

Talleres Isidoro vyrobí prvý poľnohospodársky príves.

1964

Výstavba prvej budovy na adrese Hostalets street 16. (Puzol-Valencia)

1970

Nadväzujúc na požiadavky trhu sa začne oprava a výroba nadstavby.

1983

Výstavba druhej budovy na adrese Hostalets street 2. Z dôvodu zvýšených požiadaviek trhu spoločnosť rozširuje svoju prevádzku. Vyrába a opravuje hliníkové a oceľové nadstavby.

1985

Vytvorenie prvej vyklápacej hliníkovej nadstavby na oceľovom ráme.

1988

Prvýkrát bol na výstave predstavený verejnosti náves s “rovnou” bočnou stenou.

1989

Na medzinárodnej výstave bol predstavený celohliníkový polopríves.

1989

Výroba prvého plného hliníka vozidla podvozok + karosérie.

1989

Počnúc týmto rokom sa továreň premenuje na TISVOL.

1989

Podvozok, ktorý pozostáva z dvoch častí, sa vyrába z produktov svetoznámej značky Alissuise.

1990

K zváraniu vyklápacích nadstavieb sa používajú robotické zváracie prístroje.

1992

Novými investíciami bola vybudovaná robotická zváracia linka, ktorá slúži na montáž autopodláh a kostier bočných stien.

1994

Výstavba kompletnej haly na leštenie s komorovou sušiarňou.

1997

Predprípravy na výstavbu novej továrne.

1999

Začiatok výstavby súčasných továrenských objektov.

2002

TISVOL, podnik na výrobu návesov, získa svoj konečný vzhľad.

2004

Výrobná linka prechádza úplnou “robotizáciou”.

2007

Zostavenie 752 ks návesov.

2009

Rozšírenie podnikania spoločnosti TISVOL do Francúzska, Talianska, Belgicka, Portugalska.

2011

Obrovský úspech na medzinárodnej výstave Solutrans (Lyon).

2012

Výroba prvého návesu s mobilnou, pohyblivou podlahou.

2013

Ďalší úspech na výstave Solutrans (Lyon), prezentácia najnovších modelov.

2014

Najnovší produkt model COROA s európskym patentom!

Tisvol, Powered by Superior Quality