Zprávy

Zvislá čelná stena/vonkajší pracovný valec

16 apríla, 2015

> Ľahká čelná stena, priaznivá vlastná váha.
> Ku všetkým typom – okrem VR a Coroa.
> Neodporúčame k prevozu kalu a zeminy.